หน้าแรก > นวัตกรรม

DMT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉิน และเปิดตัวโครงการการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ ตอบรับสังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 4 มีนาคม. 2023 เวลา 18:44 น.


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ได้เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอร์รี่หมดบนทาง และให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำลงมาชาร์จ ซึ่งเครื่องชาร์จ EV ที่ติดตั้งนี้ เป็นความร่วมมือจาก บริษัท อีวีมีพลัส จำกัด (EVme) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งานกับรถ EV ชนิดต่างๆ โดยเครื่องชาร์จไฟฟ้านี้เป็นแบบ DC Fast Charge ขนาด 50 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จไฟฟ้าได้เร็วในกรณีที่แบตเตอร์รี่หมดให้เต็มได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ โดยการเปลี่ยนรถของบริษัทฯ เป็นรถ EV ซึ่งจะมีการทดลองทดสอบการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ ส่งเสริมโครงการลดก๊าชเรือนกระจกขององค์กร

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในกลุ่มยุทธศาศตร์ ESG ที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ธุรกิจของ DMT สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่ง DMT มีกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่เริ่มเปลี่ยนไปใช้รถ EV และ DMT ก็มีหน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือรถทุกประเภทภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน นอกจากในปีที่ผ่านมาเราจะฝึกพนักงานให้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือรถ EV แล้ว ก็ได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าไว้ให้บริการฉุกเฉิน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนไปใช้รถยน์ไฟฟ้าด้วย ซึ่งในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าครั้งนี้ DMT ได้เลือกชนิด DC Fast Charge ที่เหมาะกับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อให้รถที่แบตหมดมีแบตเตอร์รี่พอเพียงที่จะไปยังถึงที่หมายต่อไปได้ โดยสามารถชาร์จได้เร็วเพียง 10-20 นาที ก็เพียงพอที่รถจะไปต่อได้ ซึ่งตำแหน่งอาคารสำนักงานใหญ่ ก็เป็นจุด Standby ของหน่วยกู้ภัยทีทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการให้บริการชาร์จไฟฟ้าเมื่อ DMT ติดตั้ง Solar Rooftop แล้วเสร็จ ก็จะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ”

นางอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “นอกจากสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบ DC Fast Charge แล้ว DMT ได้เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ โดยการเปลี่ยนรถของบริษัทฯ เป็นรถ EV ซึ่งจะมีการทดลองทดสอบการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ ส่งเสริมโครงการลดก๊าชเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งเริ่มจากการใช้รถ EV สำหรับรถตรวจการณ์ โดยการสร้างประสบการณ์การใช้งาน ประเมินการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ เทียบกับการใช้รถยนต์น้ำมัน และ หลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยังรถปฏิบัติการของ DMT คันอื่นๆ ต่อ ไป ซึ่งจากผลการประเมินเบื้องต้นหากรถตรวจการณ์ของ DMT 1 คัน ที่วิ่งตรวจสอบทางยกระดับ ที่ใช้น้ำมันเฉลี่ย 600 ลิตรต่อเดือน เปลี่ยนเป็นรถ EV ก็จะสามารถประหยัดได้ กว่าสองแสนบาทต่อปี ลดก๊าชเรือนกระจกได้ 20 ตันคาร์บอนเทียบเท่า”

DMT และ EVme ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมด้านการใช้และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกัน ทั้ง 2 บริษัท จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถจากรถพลังงานสันดาปทั่วไป ให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

 

ข่าวยอดนิยม