หน้าแรก > สังคม

สธ. แถลงยอมรับ แพทย์โหมงานหนัก หมอ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วย 2,000 คน ซ้ำทำงานเกิน 64 ชม.

วันที่ 6 มิถุนายน 2023 เวลา 13:51 น.


สธ. แถลงยอมรับ แพทย์โหมงานหนัก หมอ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วย 2,000 คน ซ้ำทำงานเกิน 64 ชม.ต่อสัปดาห์มากถึง 9 รพ. และมีแพทย์ลาออก 665 คน/ปี จ่อขอผลิตแพทย์เพิ่ม

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เปิดเผยถึงปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบสาธารณสุข  ว่า ขณะนี้แพทย์ทั้งหมดของทั้งประเทศมีอยู่ทั้งหมด 5 - 6 หมื่นคน แต่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข 24,649 คน หรือคิดเป็น 48% ของจำนวนแพทย์ทั้งหมด แต่ภาระงานจะอยู่ที่ 45,000,000 คนที่ อยู่ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต้องดูแลผู้ป่วย 2,000 คน แต่โดยมาตรฐานโลก 3 คน ต่อผู้ป่วย 1,000 คน หากสัดส่วนแพทย์และพยาบาลต่อประชากรของประเทศไทย ยังต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใกล้เคียงและสูงกว่า

ขณะที่การผลิตแพทย์จากข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี 61 - 70 โดยทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่าได้มีแนวทางการผลิตแพทย์เพิ่ม 3,000 คน/ปี ซึ่งระยะดังกล่าวก็จะได้แพทย์เพิ่มมาประมาณ 33,000 กว่าคน ขณะเดียวกันในจำนวนนี้กระทรวงสาธารณสุข ก็มีการผลิตแพทย์เพิ่มกว่า 10,000 คนด้วยเช่นกัน แต่พบว่าเมื่อมีการจัดสรรแล้วจะมีแพทย์ที่เข้ามาเติมใน สธ. ไม่ตรงตามตัวเลขที่ขอไป เพราะยังต้องจัดสรรให้กับทางกลาโหม เช่น สธ.ขอแพทย์ 2,161 คน แต่ได้ 1,960 คน หรือเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีแพทย์เพิ่มปีละ 1,800-1,900 อัตรา

ด้านภาระงาน สธ. ได้สุ่มสำรวจภาระงานของของแพทย์ในโรงพยาบาล 117 แห่ง พบว่ามี รพ. กว่า 65 แห่งทำงานเกินมาตรฐานโลกกำหนด

แพทย์ใน รพ. 9 แห่ง ทำงานเกิน 64 ชม./สัปดาห์
แพทย์ใน รพ. 4 แห่ง ทำงานเกิน 59 ชม./สัปดาห์
แพทย์ใน รพ. 11 แห่ง ทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์
แพทย์ใน รพ.  18 แห่ง ทำงานเกิน 46 ชม./สัปดาห์
แพทย์ใน รพ.  23 แห่ง ทำงานเกิน 40 ชม./สัปดาห์
ขณะที่มาตรฐานโลกกำหนดคือต้องทำงานต่ำกว่า 40 ชม./สัปดาห์

ด้านข้อมูลการลาออกของแพทย์ ปี 2556-2565 (10 ปีย้อนหลัง) พบว่ามีแพทย์บรรจุรวม 19,355 คน

- แพทย์ใช้ทุนปีแรก ลาออก 226 คน (1.2%) เฉลี่ยปีละ 23 คน
- แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ลาออก 1,875 คน (9.69%) เฉลี่ยปีละ 188 คน
- แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3 ลาออก 858 คน (4.4%) เฉลี่ยปีละ 86 คน
- แพทย์ลาออกหลังพ้นภาระชดใช้ทุน 1,578 คน (8.1%) เฉลี่ยปีละ 158 คน
- ภาพรวมเฉลี่ยลาออกปี ละ 455 คน + เกษียณปี ละ 150-200 คน
รวมประมาณปี ละ 655 คน

การแก้ปัญหาส่วนนี้อาจจะขอเติมแผนผลิตแพทย์เพิ่มจากเดิมจำนวน 35,000 คนในปี 2569 เพิ่มขึ้นอีก 11,000 คน เพื่อแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น
 

ข่าวยอดนิยม