หน้าแรก > สังคม

ททท. ชวนปักหมุด พาเที่ยว 3 วัด ตามรอย "ลิซ่า BLACKPINK"

วันที่ 6 มิถุนายน 2023 เวลา 13:03 น.


จากกระแสข่าว ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ศิลปินชาวไทย หนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมสวมชุดไทยไหว้พระและเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับเพื่อนๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมโบราณสถานและยังเช่า ชุดผ้าซิ่น ชุดไทย แต่งตาม ลิซ่า BLACKPINK กันเป็นจำนวนมาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมทำเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอย "ลิซ่า BLACKPINK" และมีการปักหมุดตามวัดสำคัญๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • วัดหน้าพระเมรุ (วัดพระเมรุราชิการาม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ริมคลองสระบัว ด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พ.ศ. 2046

ปัจจุบันยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถมีความยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตร สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น สังเกตได้จากเสาต่าง ๆ ภายในพระอุโบสถ

ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้สัก แกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เหยียบเศียรนาค และมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถว แถวละแปดต้น บัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา

พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราช นามว่าพระพุทธ นิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง สมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์งดงามมาก สูงประมาณ 6 เมตร หน้าตักกว้าง 4.40 เมตร เปิดให้เข้าชม เวลา 08.30-17.30 น.

  • วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา

ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้รับการนําไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่าง คือเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเศียรพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม มีความงดงามแปลกตาไปอีกแบบ

  • วัดแม่นางปลื้ม ตั้งอยู่บริเวณคลองเมือง ตรงข้ามหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา วัดแม่นางปลื้มเปี่ยมด้วยตำนาน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังงดงามด้วยโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ตำนานการสร้างวัดมีหลายความเชื่อ บ้างก็ว่าวัดนี้มีมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา บ้างก็ว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัด อันได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน "หลวงพ่อขาว" พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงกลมฐานสิงห์ล้อม ศิลปะสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร พร้อมชมพระอุโบสถหลังใหม่ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตร และเข้าไปนมัสการพระพุทธรูป และถวายสังฆทาน

ข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม