หน้าแรก > สังคม > สุขภาพ

บัตรทองเฮ ! ทำฟัน "ฟรี" 13 รายการ ที่ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ

วันที่ 6 มิถุนายน 2023 เวลา 10:52 น.


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผย ผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ฟรี 13 รายการ ได้แก่ ถอนฟัน อุดฟัน/อุดคอฟัน ขูดหินปูน เกลาฟัน เกลารากฟัน ฟันปลอม รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ว ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช เคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเสี่ยง โรคปริทันต์อักเสบ ผ่าตัดใส่รากเทียม จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ว ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์

โดยนำบัตรประชาชนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ และควรติดต่อนัดหมายล่วงหน้า แต่หากหน่วยบริการประจำตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อมจะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2141-4000 หรือ สายด่วน สปสปช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม