หน้าแรก > เศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดใหญ่ร่วม 3 จังหวัด

วันที่ 6 มิถุนายน 2023 เวลา 05:10 น.


กระทรวงเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดใหญ่ร่วม 3 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน”

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” ซึ่งส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีก 2 จังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 และ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

นายประยูร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ชาวนาและผู้สนใจทั่วไป นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าว รวมถึงผลงานของกรมการข้าวด้านอื่น ๆ ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ชาวนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับหน่วยงานราชการ เอกชน และชาวนาด้วยกัน

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาและสถาบันชาวนา  นิทรรศการวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนาในหัวข้อ การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านข้าวและชาวนาและการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายสินค้าข้าว การประกวด แข่งขัน กิจกรรมสาธิตและแข่งขันส่งเสริมงานวิชาการในข้าวไทย อีกทั้ง มีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 จะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล และรำลึกถึงความสำคัญของข้าว

ทั้งนี้ การจัดงานทั้ง 3 แห่ง เปิดโอกาสให้ชาวนา เกษตรกร และผู้ที่สนใจรับความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้เพาะปลูก โดยกรมการข้าวจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนขนขบวนนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา สำหรับผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Rice news Channel

ข่าวยอดนิยม