หน้าแรก > การเมือง

กกต.รายงานผลเลือกตั้ง 66 อย่างเป็นทางการ ‘ก้าวไกล’ ได้ ส.ส. 151 ที่นั่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:03 น.


วันนี้(25พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) ประกาศข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 400 คน
พรรคเพื่อไทย จำนวน 112 คน
พรรคก้าวไกล จำนวน 112 คน
พรรคภูมิใจไทย จำนวน 68 คน
พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 39 คน
พรรครวมไทยสร้างชาติ  จำนวน 23 คน
พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน  22 คน
พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 9 คน
พรรคประชาชาติ จำนวน 7 คน
พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 5 คน
พรรคเพื่อไทรวมพลัง จำนวน 2 คน
พรรคชาติพัฒนากล้า จำนวน 1 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ รวม 100 คน
พรรคก้าวไกล คะแนนรวม 14,438,851 จำนวน 39 คน
พรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 10,962,522 จำนวน 29 คน
พรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 4,766,408 จำนวน 13 คน
พรรคภูมิใจไทย คะแนนรวม 1,138,202 จำนวน 3 คน
พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 925,349 จำนวน 3 คน
พรรคประชาชาติ คะแนนรวม 602,645 จำนวน 2 คน
พรรคพลังประชารัฐ  คะแนนรวม 537,625 จำนวน 1 คน
พรรคเสรีรวมไทย  คะแนนรวม 351,376 จำนวน 1 คน
พรรคไทยสร้างไทย คะแนนรวม 340,178 จำนวน 1 คน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ คะแนนรวม 273,428 จำนวน 1 คน
พรรคใหม่  คะแนนรวม  249,731 จำนวน 1 คน
พรรคชาติพัฒนากล้า คะแนนรวม 212,676 จำนวน 1 คน
พรรคท้องที่ไทย  คะแนนรวม 201,411 จำนวน 1 คน
พรรคชาติไทยพัฒนา คะแนนรวม 192,497 จำนวน 1 คน
พรรคเป็นธรรม คะแนนรวม 184,817 จำนวน 1 คน
พรรคพลังสังคมใหม่ คะแนนรวม 177,379 จำนวน 1 คน
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน คะแนนรวม 175,182 จำนวน 1 คน

 

ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ 
-แบบแบ่งเขต
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คิดเป็นร้อยละ 75.71
-แบบบัญชีรายชื่อ 52,195,920 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 39,514,964 คิดเป็นร้อยละ 75.71

บัตรดี
-แบบแบ่งเขต 37,190071  คิดเป็นร้อยละ 94.12
-แบบบัญชีรายชื่อ 37,522,746 คิดเป็นร้อยละ 94.96
บัตรเสีย
-แบบแบ่งเขต 1,457,899 คิดเป็นร้อยละ 3.69
-แบบบัญชีรายชื่อ 1,522,746 คิดเป็นร้อยละ 3.82 
บัตรไม่เลือก
-แบบแบ่งเขต 866,885 คิดเป็นร้อยละ 2.19
-แบบบัญชีรายชื่อ 482,303 คิดเป็นร้อยละ 1.22

การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้  เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่ เว็ปไซต์ กกต.


 
 

ข่าวยอดนิยม