หน้าแรก > สังคม

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก-ความปลอดภัย รองรับประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 2 เมษายน 2023 เวลา 00:19


นายกฯ กำชับทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก-ความปลอดภัย รองรับประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 13.60 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

ทั้งนี้ สนข. คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จะมีปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตกและใต้ รวม 4.60 ล้านคัน ดังนั้น เพื่อบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัว จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ระยะทาง 200 - 300 กม.จากกรุงเทพฯ) เดินทางออกทีหลัง-กลับก่อน โดยเลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 12 และวันที่ 16 เมษายน 2566 สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ขอให้วางแผนการเดินทางโดยจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับไปยังกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน พร้อมเน้นย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุ ให้การเดินทางของประชาชนเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยถึงประชาชนทุกคน ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกล เดินทางด้วยความระมัดระวัง ขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท มีสติในการเดินทาง ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เพื่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 และ Application สายด่วน และ Website ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม” 
 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม