หน้าแรก > การเมือง

กกต. เตือน งดจัดขบวนหรือกองเชียร์ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร ส.ส.

วันที่ 2 เมษายน 2023 เวลา 00:06


กกต. เตือน งดจัดขบวนหรือกองเชียร์ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร ส.ส.

1 เม.ย.66 สำนักงาน กกต. แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตามที่ กกต.ได้กำหนดให้วันที่ 3-7 เม.ย.66 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และในวันที่ 4-7 เม.ย.66 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

การจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตำบล หรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกเนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใดๆ ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขดำที่ลตท.20/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 


 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม