หน้าแรก > สังคม

ฝุ่น PM 2.5 มีความเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง เป็นข่าวปลอม อย่าแชร์

วันที่ 19 มีนาคม. 2023 เวลา 05:18 น.


ฝุ่น PM 2.5 มีความเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง เป็นข่าวปลอม อย่าแชร์

ตามที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับประเด็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 มีความเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลที่ระบุว่า ฝุ่น PM 2.5 มีความเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ซึ่งจากบทความดังกล่าวนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันตามข้อมูลทางการแพทย์ที่จะสามารถเชื่อถือได้

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ซึ่งจากบทความดังกล่าวนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันตามข้อมูลทางการแพทย์ที่จะสามารถเชื่อถือได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
Anti-Fake News Center Thailand
 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม