หน้าแรก > การเมือง

กกต.ประกาศ รับรอง สว. 200 คน และบัญชีสำรองอีก 100 คนแล้ว โดยให้มารับหนังสือรับรอง 11-12 ก.ค.นี้ เพื่อนำไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 เวลา 17:37 น.


วันนี้ (10 ก.ค.2567) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )แถลง ผลการประชุม กกต.เรื่องการพิจารณารับรองประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา( สว.)หลังที่ประชุมเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 14.30 น. ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 กำหนดว่าหาก กกต. เห็นว่ากระบวนการเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริตเที่ยงธรรมตามกฏหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย 3 เงื่อนไข กกต. จึงประกาศผลการเลือกเลือก สว.ได้

โดยสิ่งที่จะนำมาพิจารณา 3 เงื่อนไขในการรับรอง สว.คือได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ตาม พ.ร.ป.ได้มาซึ่ง สว. ได้รวบรวมกลุ่มความผิดที่ทำให้เป็นเงื่อนไขในการประกาศครั้งนี้ กลุ่มความผิดแรก คือ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ลงถึงการลงสมัครลงกลุ่ม
2. กระบวนการเลือก วันที่ ระดับอำเภอวันที่ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัดวันที่ 16 มิ.ย. และระดับประเทศวันที่ 26 มิ.ย.
3.ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม การจัดตั้ง บล็อกโหวต หรือฮั้ว

กรณีผู้สมัครรับเลือก สว.คุณสมบัติต้องห้าม กกต.เผยมีผู้สมัครสนใจ 48,117 คน ในวันสมัคร ผอ.ระดับอำเภอ ไม่รับสมัคร จำจำนวน 1,917 คน และเมื่อรับสมัครไปแล้ว ได้ลบชื่อก่อนเลือกระดับอำเภอจำนวน 526 คน ก่อนผ่านชั้นจังหวัดได้ลบผู้มีสิทธิเลือกจำนวน 87 คน ระดับประเทศได้ลดไปอีก 5 คน กกต.ได้ตรวจสอบและคัดคนที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 2,535 คน

และสำนักงาน กกต. มีมติให้ใบส้มคุณสมบัติตามมาตรา 20 วรรคสาม วรรคสี่ ระงับสิทธิสมัครเลือกชั่วคราว 89 คน และได้ส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมีอีก 1 คนพิจารณาตามมาตรา 60 หลังการเลือกรวมทั้งสิ้นมีใบส้ม 89 ใบ ซึ่งบุคคลมีส่วนทำให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งทุกคนที่ถูกลบชื่อก่อนการเลิกจะถูกพิจารณาว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิแล้วไปสมัครรับเรื่องหรือไม่ซึ่งเป็นคดีทางอาญา นี่เป็นอีกคนละส่วนกัน ซึ่งตามที่เคยชี้แจงว่าเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละ 65 และปัจจุบันเรื่องร้องเรียนประมาณ 800 เรื่อง

นายแสวง กล่าวถึง ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาต้องห้ามแล้ว ส่วนการใช้คุณสมบัติไปสมัครแต่ละกลุ่มด้านต่างๆ ไม่ใช่กลุ่มสาขาอาชีพ และในแต่ละกลุ่มของด้านมีคน 6 ลักษณะที่สามารถสมัครได้ โดยไม่ได้หมายถึงอาชีพอย่างเดียว มีทั้งเรื่องความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อาชีพ ลักษณะและประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการทำงานหรือเคยทำงานร่วมกันในด้านนั้น และมีผู้รับรอง

ส่วนความผิดเกี่ยวกับการดำเนินการในวันเลือก มีสำนวน 3 สำนวนได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และมีคำร้องที่ยื่นต่อศาลฎีกา 18 คดีตามมาตรา 44 ซึ่งศาลฎีกายกคำร้องทั้งหมด และสุดท้ายกรณีเรื่องของการไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมีอยู่ 47 เรื่อง หรือเรื่องที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้ง การฮั้ว โดยสำนักงานรวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควร โดยลักษณะที่รวบรวมมา พบว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน

ซึ่งลักษณะอาจทำเป็นกระบวนการที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สำนักงาน กกต.จึงขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ป.ป.ง. ที่จะเป็นความร่วมมือ ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัคร สว. หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณา การกระทำที่จะทำให้การเลือกไม่สุจริต

ซึ่งลักษณะอาจทำเป็นกระบวนการที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ปปง. ที่จะเป็นความร่วมมือหลังจากนี้ ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัคร สว.หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณา การกระทำที่จะทำให้การเลือกไม่สุจริต

และเมื่อได้ดำเนินการมาถึงขั้นนี้ เรียกว่าการเลือกตั้งถูกต้องหรือไม่จะมีการพิจารณาจากกระบวนการในเลือกทั้ง 3 ระดับ ซึ่งทุกคำร้องและทุกคดีได้จบสิ้นไปแล้ว นั่นคือไม่มีคดีค้างที่ศาลฎีกาถือว่าการเลือกเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องความไม่ชอบ ไม่สุจริตตามกฏหมายเมื่อมีคำร้องมีการรับเรื่องเป็นคำไว้แล้ว และขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งข้อมูล ณ วันนี้ยังพอเพียงและจะต้องไปหารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่ในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม

“ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสทุกฝ่ายได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อกล่าวหา เพราะเป็นความเที่ยงธรรมจากกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว กกต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือก สว. เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตและยัง จึงมีมติประกาศผลการเลื่อน สว. ของแต่ละกลุ่ม 20 กลุ่ม แต่บัญชีสำรอง เว้นในกลุ่ม 18 ของ สว. ในลำดับที่ 10 และต้องเลื่อนลำดับที่ 11 ไปอยู่ในลำดับแทนที่ ทำให้เหลือบัญชีสำรองของกลุ่ม 18 จำนวน 4 คน” นายแสวงกล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศ 200 คน ให้มารับหนังสือการรับรองให้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 วัน คือ วันที่ 11-12 ก.ค.2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ทั้งนี้เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า กกต.มีอำนาจที่จะประกาศรับรอง ผลการเลือก สว.ไปก่อนแล้วสอยทีหลังได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา 62 กรณีที่การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและมาตรา 63 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามรวมทั้งหมด 3 มาตรา และไม่ขอแสดงความคิดเห็นถึง กกต. ชุดปัจจุบันว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจน สว.จะปฏิญาณตนหรือไม่ แต่ กกต.มีหน้าที่ที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับผู้ที่ กกต. ตัดสิทธิ์ในกลุ่ม 18 สื่อมวลชน คือ น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม และได้เลื่อนลำดับ 1 จากบัญชีสำรองขึ้นมาแทนคือ ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ทำให้กลุ่ม 18 จะเหลือบัญชีสำรองเพียงแค่ 4 คน

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม