หน้าแรก > สังคม

ครม. อนุมัติงบกลาง 1,939 ล้านบาท เดือน ม.ค.-เม.ย. 67 จ่ายย้อนหลังให้กับ กฟน.- กฟภ. ชดเชยลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2024 เวลา 21:19 น.


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ก.ค. 67 ได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 67 วงเงิน 1,939.75 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลสำหรับค่าไฟฟ้าในเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยมาตรการนี้ได้แบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานสูง ซึ่งตลอด 4 เดือนที่ผ่านไป ทั้ง 2 หน่วยงานได้ดูแลช่วยลดภาระให้ประชาชนไปรวมแล้ว 17.73 ล้านราย ด้วยวงเงินงบประมาณรวม 1,939.75 ล้านบาท แยกเป็นการดูแลของ กฟน. ครอบคลุม 2.38 ล้านราย ภายใต้งบประมาณ 356.30 ล้านบาท และ กฟภ. 15.35 ล้านราย งบประมาณ 1,583.45 ล้านบาท

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม