หน้าแรก > สังคม

จริงไหม! ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจมนุษย์เงินเดือน ทุกข์ที่สุด "เมื่อเงินไม่พอใช้"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 เวลา 08:54 น.


27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง มนุษย์เงินเดือน กับ ความสุข สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,182 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2567

พบว่า พฤติกรรมติดตามข่าวสารของมนุษย์เงินเดือนนั้น ร้อยละ 72.5 ระบุ ติดตามข่าวสารบ่อยๆ ร้อยละ 21.7 ระบุ ไม่บ่อย และร้อยละ 5.8 ระบุ ไม่เลย

เมื่อถามถึงความสุขของมนุษย์เงินเดือน 5 อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุ มีเพื่อน ร้อยละ 57.2 ระบุ มีครอบครัวดี ร้อยละ 56.6 ระบุ มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่มี ร้อยละ 53.4 ระบุ มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่ ค้นคว้าเพิ่มเติม และร้อยละ 44.7 ระบุ มีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความทุกข์หรือสุขน้อยของมนุษย์เงินเดือน 5 อันดับแรกพบว่า ร้อยละ 46.3 ระบุ เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋า (เงินไม่พอใช้) ร้อยละ 26.2 ระบุ เมื่อนึกถึง การพักผ่อน (พักผ่อนไม่พอ) ร้อยละ 24.5 ระบุ เมื่อนึกถึง ความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน (อนาคตตีบตัน) ร้อยละ 23.0 ระบุ เมื่อนึกถึง ความปลอดภัย (ไม่ปลอดภัย) และร้อยละ 21.4 ระบุ เมื่อนึกถึง สุขภาพร่างกายของตนเอง (เจ็บไข้ได้ป่วย)

ทั้งนี้ผลโพลชี้ให้เห็นถึงความสุขและความทุกข์หรือสุขน้อยของมนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารบ่อยๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และความสุขของมนุษย์เงินเดือนขึ้นอยู่กับการมีเพื่อนดี การมีครอบครัวที่ดี การได้ช่วยเหลือผู้อื่น มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดี รวมถึงความปลอดภัยหรือคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ส่วนด้านความทุกข์หรือสุขน้อยนั้นมีทั้งเรื่องของเงินในกระเป๋า การพักผ่อน การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน รวมถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยและสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย

ข่าวยอดนิยม