หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์

รมว.สุชาติ ส่ง ปลัดฯ นำทีมเจรจาหวังเปิดตลาดส่งออกช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงไปฮ่องกง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 17:52 น.


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือความต้องการแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ AH NGAU Engineering LTD. เพื่อขยายฐานการส่งออกแรงงานไทยสาขาช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงไปทำงานในสถานประกอบการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า Black Point Station Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

นายบุญชอบ  กล่าวว่า ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมนำทีมผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน เข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบการ AH NGAU Engineering LTD. เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการแรงงานด้านช่างเชื่อมท่อแรงดันสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานของฮ่องกงเพิ่มเติม ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้พบว่า AH NGAU Engineering เป็นสถานประกอบการที่จ้างแรงงานวิศวร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมแรงดันสูง ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่เป็นช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้า Black Point Station Hong Kong จำนวน 25 คน โดยบริษัทจัดหางาน Vince Placement Company Limited 
ที่เป็นตัวแทนของ AH NGAU Engineering LTD. ในการขออนุญาตจัดส่งแรงงานช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงมาทำงานที่ฮ่องกง เป็นแรงงานที่ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการนำเข้าแรงงานเสริม (Supplementary Labour Scheme: SLS) ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 15 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 54,600 HKD หรือประมาณ 230,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ นายจ้างได้จัดอาหารกลางวันที่ทำงานให้ 1 มื้อ สำหรับที่พักนายจ้างได้เช่าบ้านเป็นหลังให้แรงงานได้พักระหว่างทำงาน พร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น

สำหรับผลจากการเจรจากับสถานประกอบการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเปิดตลาดส่งออกแรงงานสาขาช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงต่อไป และโอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแรงงานไทย ที่เป็นช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้า Black Point Station Hong Kong อีกด้วย

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม