หน้าแรก > ภูมิภาค

ปภ.เผยยังมีอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ตาก กาฬสินธุ์ ยโสธร และอุบลราชธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2023 เวลา 11:44 น.


วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) เวลา 10.30 น. ปภ. รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใน 28 จังหวัด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 95 อำเภอ 344 ตำบล 1,596 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,510 ครัวเรือน โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาฬสินธุ์ ยโสธร และอุบลราชธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย น่าน ตาก กำแพงเพชร แพร่ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ตราด กาญจนบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สตูล และยะลา รวมจำนวน 95 อำเภอ 344 ตำบล 1,596 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,510 ครัวเรือน โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาฬสินธุ์ ยโสธร และอุบลราชธานี รวมจำนวน 22 อำเภอ 118 ตำบล 702 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับผลกระทบ 24,454 ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้

1. ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ สามเงา และบ้านตาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,737 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2. กาฬสินธุ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ ฆ้องชัย ยางตลาด กมลาไสย สามชัย ท่าคันโท หนองกุงศรี สหัสขันธ์ และห้วยเม็ก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 55 ตำบล 320 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,768 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

3. ยโสธร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ เมืองยโสธร และค้อวัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4. อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เขื่องใน ตระการพืชผล ตาลสุม เหล่าเสือโก้ก และดอนมดแดง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 57 ตำบล 352 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,934 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ยังคงมีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานีที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม