หน้าแรก > ภูมิภาค

กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปา รองรับมาตรการฟรีวีซ่ากระตุ้นเที่ยวไทย

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 15:55 น.


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับมาตรการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐบาล อนุมัติฟรีวีซ่าแก่จีนและคาซัคสถานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 กำชับ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการอย่างเพียงพอ แนะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวล้างถังพักน้ำและตรวจสอบระบบประปาให้พร้อมใช้งาน ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะ กปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการอย่างเพียงพอเพิ่มเติมจากการให้บริการปกติ ตลอดจนเตรียมแผนสำรองและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน รองรับในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งเป็นไฮซีซันการท่องเที่ยวและล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้ที่อนุมัติและเห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะจะช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จากการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำ กปภ.ทุกสาขา สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ยังเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์เอลนีโญ ตลอดจนสถานอุทกภัยอย่างใกล้ชิด

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว กปภ. ขอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และควรล้างถังพักน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ PWA Line OA: @PWAThailand แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวยอดนิยม