หน้าแรก > สังคม

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 15:43 น.


วันนี้ 19 ก.ย. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ประกาศขึ้นทะเบียน 'เมืองโบราณศรีเทพ' เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม ถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4 ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 7 ของประเทศไทย

ทั้งนี้ การนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก เริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลก ใช้เวลากว่า 4 ปี  ในที่สุด คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ก็มีการพิจารณา การนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก พร้อมขอให้ไทยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รวม 11 ข้อ กระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวันนี้

สำหรับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย ก่อนหน้านี้เคยมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้ 3 แหล่งได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2534 ต่อมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2534 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2535 ดังนั้นการขึ้นทะบียนมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ แห่งที่ 4 จึงห่างกันนานถึง 30 ปี

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก (Tentative List) ซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2567 ดังนี้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ ทีมประเทศไทยได้จัดทำแผ่นพับสติกเกอร์เมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งประเทศไทยนำไปแจกในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.นี้ ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม