หน้าแรก > ภูมิภาค

จ.ขอนแก่น ติดเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำคลองร่องเหมือง ลงบึงทุ่งสร้าง ขณะที่บึงแก่นนคร เต็มความจุ

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 10:47 น.


วันที่ 19 ก.ย. 2566 ที่บึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้ำจนเต็มความจุ ทำให้น้ำเอ่อล้นทางเดินราชพฤกษ์วิถี ซึ่งเป็นทางเดินข้ามฝั่งของบึงแก่นนคร ทำให้ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อน ออกกำลังกาย ไม่สามารถที่จะเดินได้ หลังมีปริมาณน้ำท่วมทางเดิน 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นวันที่ 2 ที่น้ำเต็มความจุของบึงแก่นนคร

   นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เดินทางติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรอบบึงแก่นนครและปริมาณน้ำในบึงแก่นนคร โดยมีการนำเครื่องสูบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วมาติดตั้ง เพื่อเร่งสูบน้ำระบายลงสู่คลองร่องเหมืองแม้ว่าจะมีการยกบานประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ

ส่วนที่หมู่บ้านกัญญารัตน์อยู่ติดกับบึงแก่นนคร ขณะนี้มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทำให้ผู้ที่อาศัยภายในหมู่บ้านกว่า 100 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน เทศบาลนครขอนแก่นนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยในการสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำได้ลดระดับลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาระดับน้ำที่ท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่ประตูระบายน้ำที่ 7 บึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งเพื่อช่วยในการระบายน้ำลงออกสู่บึงทุ่งสร้าง หลังจากที่น้ำในคลองร่องเหมืองมีปริมาณมาก จึงได้มีการประสานสำนักงานชลประทานที่ ขอนแก่น นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่องมาช่วยผลักดันน้ำ

นายธีระศักดิ์ เปิดเผยว่า ยอมรับว่าขณะนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมขัง นอกจากฝนจะตกหนักติดต่อกันทุกๆ วัน แล้วทำให้น้ำไม่ใช่แค่น้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น ขณะนี้คลองร่องเหมือง ต้องรับมวลน้ำจากนอกเขต ที่จะไหลรวมเข้ามา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงภูมิศาสตร์ที่จะต้องไหลมารวมกัน อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ดังนั้นปัญหาขณะนี้ก็คือจำนวนมวลน้ำที่ไหลเข้ามาจำนวนมาก ทำให้คลองร่องเหมืองที่มีการออกแบบไว้รองรับน้ำมันไม่เพียงพอ ทำให้ปริมาณน้ำในคลองร่องเหมือนสูงมากทำให้พื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำที่เข้ามาเชื่อมหรือพื้นที่บึงแก่นนคร ที่ต้องเชื่อมน้ำจากคลองร่องเหมือง ทำให้เกิดปัญหาในการที่จะระบายจากตรงนั้นเคลื่อนตัวไม่ได้

โดยได้สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือแก้ปัญหาที่ตอนปลาย ในการเร่งพลักน้ำออกจากคลองล่องเหมืองให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งได้ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ให้ความร่วมมือติดตั้งเครื่องพลักดันน้ำทำให้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้น และเมื่อมีการผลักน้ำได้เร็ว จำนวนน้ำที่ขังอยู่ในคลองล่องเมืองก็จะลดลงจากเดิม ในส่วนบึงแก่นนครได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อผลักน้ำออกจากบึงแก่นนครลงไปในคลองร่องเหมือง เพื่อให้น้ำในบึงแก่นนครและโซนรอบบึงแก่นนคร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมีปริมาณน้ำที่ลดลงเร็วขึ้น

เมื่อครองล่องเหมืองมีปริมารน้ำลดลง และบึงแก่นนครสามารถพลักน้ำได้แล้ว มวลน้ำตอนต้นซึ่งอยู่ในช่วงรับน้ำจากบ้านกอก จากบ้านศรีฐานและทางโซนโรงเรียนคนตาบอด ขณะนี้ได้มีการเร่งสูบน้ำซึ่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามก็เร่งสูบน้ำเพื่อสามารถระบายน้ำให้ลดลงได้เร็วขึ้น ซึ่งสถานการณ์น้ำที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็มีแนวทางในการแก้ปัญหา คาดว่าประมาณ 1-2 วันพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมดก็จะลดลง

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม