หน้าแรก > สังคม

กทม. ขับเคลื่อน​ "ไม่เทรวม" เขตธนบุรี​ กระตุ้นการคัดแยกขยะเศษอาหาร​ให้ครบ​ 50 เขต

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 04:17 น.


กทม. ขับเคลื่อน​ "ไม่เทรวม" เขตธนบุรี​ กระตุ้นการคัดแยกขยะเศษอาหาร​ให้ครบ​ 50 เขต

(18 ก.ย.66) นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมผู้บริหารเขตธนบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต. เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี​ และนางสาววีณา​ ทองประดิษฐ์​ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ​ ตรวจเยี่ยมโครงการ “ไม่เทรวม” เพื่อกระตุ้นการคัดแยกขยะและประชาสัมพันธ์โครงการไม่เทรวมของสำนักงานเขตธนบุรี ดังนี้ จุดที่ 1 โรงเรียนวัดอินทาราม ถนนเทอดไท จุดที่ 2 ร้านข้าวหมูทอด ถนนประชาธิปก จุดที่ 3 โรงแรมอวานี่และศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์พลาซ่า จุดที่​ 4 โรงเรียนวัดบุคคโล จุดที่​ 5 โรงเรียนวัดดาวคนอง​ และจุดที่ 6 จุดพักรวมเศษอาหารท่าเรือดาวคะนอง  

สำหรับ โครงการ “ไม่เทรวม” ในพื้นที่เขตธนบุรีได้ดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป โดยขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารจะคัดแยกใส่ถังสีเขียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มาจัดเก็บ ซึ่งขยะอินทรีย์ดังกล่าวนอกเหนือจากการคัดแยกเศษอาหารแล้ว จะมีการคัดแยกเปลือกไข่และกากกาแฟ นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ และสบู่กากกาแฟ และนำไปให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม”เพื่อนำไปแจกกับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้าน และทางสำนักงานเขตธนบุรีได้ติดสติ๊กเกอร์ “ไม่เทรวม” ให้กับร้านค้าที่เจ้าร่วมโครงการเพื่อแสดงสัญลักษณ์และเป็นการประขาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ โครงการ “ไม่เทรวม” สำนักงานเขตธนบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับสถานประกอบการในการคัดแยกเศษอาหารและใช้รถคัดแยกมูลฝอยที่สามารถแยกเก็บเฉพาะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ได้ แยกจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตามครัวเรือนได้รับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงกำหนดจุดพักรวมเศษอาหารและประสานเกษตรกรให้เข้าจัดเก็บเศษอาหารจากจุดพักรวมนำไปเลี้ยงสัตว์ทุกวันอีกด้วย

ทั้งนี้ ในพื้นที่เขตธนบุรีมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” ประมาณ 62 แห่ง ปริมาณน้ำหนักขยะอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 120,425 กิโลกรัม หรือ 120 ตัน แยกเป็นเศษอาหาร น้ำหนัก 50,499.22 กิโลกรัม หรือ 50.49 ตัน โรงเรียนวัดอินทาราม ถนนเทอดไท ปริมาณเศษอาหาร วันละ 15-20 กิโลกรัม ร้านข้าวหมูทอด ถนนประชาธิปก ปริมาณเศษอาหารวันละ 80-120 กิโลกรัม โรงแรมอวานี่ ปริมาณเศษอาหาร วันละ 100-150 กิโลกรัม ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์พลาซ่า ปริมาณเศษอาหาร วันละ 150 กิโลกรัม โรงเรียนวัดบุคคโล ปริมาณเศษอาหารวันละ 15-20 กิโลกรัม​ โรงเรียนวัดดาวคนอง​ ปริมาณเศษอาหารวันละ 10 กิโลกรัม​ และจุดพักรวมเศษอาหารท่าเรือดาวคะนอง​ จะเป็นที่รวมเศษอาหารที่จัดเก็บในพื้นที่เขตธนบุรี ประมาณ 500-600 กิโลกรัมต่อวัน

อนึ่ง โครงการ “ไม่เทรวม” เป็นการขอความร่วมมือประชาชนในการ “แยกขยะเศษอาหาร” จากขยะทั่วไป โดยเริ่มดำเนินนโยบายที่เส้นทางทดลอง ของเขตนำร่อง 3 เขตก่อนในเบื้องต้น ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และ เขตพญาไท เมื่อวันที่ 1 ก.ย.65  โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่หนึ่ง แคมเปญ “ไม่เทรวม” เน้นการสื่อสารให้ประชาชนร่วมแยกขยะ และสร้างความเชื่อมั่นว่า กทม. ไม่เทรวมตามสัญญา โดยให้ประชาชนแยกขยะเป็นสองประเภทคือ ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป โดยขยะเศษอาหารจะนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือเขตจัดเก็บรวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพอ่อนนุชเพื่อหมักเป็นก๊าซผลิตไฟฟ้า ขยะทั่วไปจะเข้ากระบวนการคัดแยก เพื่อไปทำ RDF และสุดท้ายขยะที่รีไซเคิลไม่ได้และขยะที่เผาไม่ได้จะถูกนำไปฝังกลบ

ระยะที่สอง โครงการปลอดขยะในพื้นที่/สถานที่แหล่งกำเนิดขยะ เน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า 6 แหล่งกำเนิด คือ โรงเรียนสังกัดกทม. อาคารสำนักงาน วัดและศาสนสถาน ร้านอาหารและตลาด ชุมชน และกิจกรรมอีเวนต์หรือเทศกาลต่าง ๆ โดยลดการใช้ถุงพลาสติก ขยะจะมีการคัดแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์และทำปุ๋ยหมัก ขยะทั่วไปและขยะอันตราย นำไปจัดการที่ศูนย์จัดการขยะ ส่วนขยะรีไซเคิลจะร่วมมือกับเครือข่ายซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า นำไปจัดการด้วยกระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังเปิดรับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและเอกชน เช่น ในเขตพญาไท จัด speed dating ระหว่างผู้อำนวยการเขต แกนนำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน พร้อมเชิญกลุ่มสตาร์ทอัพและเครือข่ายที่สนใจด้านการจัดการขยะมาพิตช์ไอเดีย 3 นาที เล่าสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้น ๆ ทำอยู่ให้ชุมชนฟัง หากชุมชนสนใจโครงการไหน คิดว่าเหมาะกับชุมชน ก็จับคู่กันร่วมสร้างชุมชน zero waste ได้เลย

ระยะที่สาม ตั้งจุดรับขยะ เช่น​ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สำนักงานเขต ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับขยะ และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มเเรงจูงใจในการแยกขยะ ปัจจุบันโคงการ “ไม่เทรวม”ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการขยายผลเก็บขยะเศษอาหารให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต 
 

 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม