หน้าแรก > ภูมิภาค

นายอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทิ้งขยะชุมชนบ้านโคกโตนด

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 04:11 น.


นายอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทิ้งขยะชุมชนบ้านโคกโตนด

(18 ก.ย.66) ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับภาพกองขยะในพื้นที่ ชุมชนบ้านโคกโตนด ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพมุมสูงจาก google map และขอให้จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น ในเรื่องนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ตและนางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน แต่เดิมลักษณะของพื้นที่เป็นแอ่งน้ำเป็นหลุมเป็นบ่อ ต่อมาพบว่า มีประชาชนบางส่วนได้นำเศษจากวัสดุโครงการก่อสร้างเข้าไปทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งหากดูจากภาพถ่ายทาง Google Map จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนมีขยะเกลื่อนกลาด แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นเทศบาลตำบลฉลองได้นำป้ายไปปิดประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวเพราะถือเป็นการกระทำความผิดก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ต่อประชาชนซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า  "การแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการตามที่เทศบาลตำบลฉลองกำหนดไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้ง ส่วนขยะที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จะต้องหารือกับเจ้าของพื้นที่ในการบริหารจัดกรเพื่อไม่ให้ขยะที่มีอยู่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่"

นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า "ในส่วนของเทศบาลตำบลฉลองได้ติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งให้ข้อมูลว่าจะรีบติดต่อประสานกับเจ้าของพื้นที่โดยเร็วที่สุด จากนั้นจะเชิญเจ้าของพื้นที่ตัวจริงมาร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับเทศบาลตำบลฉลอง เนื่องจากกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จะต้องพูดคุยให้มีความชัดเจนเนื่องจากกรณีหากจะแก้ปัญหาด้วยการกำจัดขยะก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการนำดินมาถมฝังกลบขยะก็มีค่าใช้จ่ายเช่นกันซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐและเจ้าของพื้นที่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะต้องห้ามไม่ให้มีผู้นำขยะมาทิ้งเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นเทศบาลตำบลฉลองได้ติดป้ายประกาศแล้วหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย"

นายประชา ศรีม่วง กรรมการชุมชนบ้านโคกโตนดตำบลฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ลักษณะของขยะที่นำมาทิ้งส่วนใหญ่เป็นเศษจากวัสดุก่อสร้างและต้นไม้ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนในพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย โดยในอดีตพบว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นหลุมเป็นบ่อและมีพื้นที่ติดอยู่กับคอกหมูทำให้มีน้ำเสียและปฏิกูลจากคอกหมูไหลลงมา ในพื้นที่ดังกล่าวและไหลลงทะเลซึ่งเดิมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาดต่ำ แต่ปัจจุบันเมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีความสูงขึ้นทำให้สามารถป้องกันน้ำเสียจากคอกหมูได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันคอกหมูได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว"

เครดิต Phuketandamannews  

 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม