หน้าแรก > เศรษฐกิจ

กบง. เห็นชอบตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. – ธ.ค.นี้ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2023 เวลา 16:32 น.


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม(กก.) ต่อไปอีก 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบให้คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ต่อไปอีก 3 เดือน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2566 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล

อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้มีความเหมาะสม หากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศปรับลดลงและสต็อกน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นภายหลัง

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม