สปคม.แจ้งนัดหมาย การทำ Vaccine passport COVID -19 (กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

19 พ.ค. 2564 | 11:59:10
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค แจ้งนัดหมาย การทำ Vaccine passport COVID -19 (กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน กรุงเทพฯ 

เปิดให้บริการในเวลา 13:00 น. – 15:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สามารถนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
http://vacn.ddc.moph.go.th/

หากพบปัญหาการนัดหมาย โทร 02-5211668 หรือ inbox ใน Facebook เพจศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   Share this: