สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

08 พ.ค. 2564 | 13:04:09
สถานการณ์ติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ในประเทศ
- ผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 81,274 ราย
- หายป่วยแล้ว 51,419 ราย
- เสียชีวิตสะสม 382 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,730,488 โดส
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
- เข็มที่ 1 จำนวน 61,445 ราย
- เข็มที่ 2 จำนวน 17,261 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 157,530,729 ราย
- อาการรุนแรง 108,598 ราย
- รักษาหายแล้ว 134,954,947 ราย
- เสียชีวิต 3,283,727 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 33,418,826 ราย
2. อินเดีย จำนวน 21,886,611 ราย
3. บราซิล จำนวน 15,087,360 ราย
4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,747,214 ราย
5. ตุรกี จำนวน 4,998,089 ราย

** ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 81,274 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

Share this: