ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด .. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

08 พ.ค. 2564 | 11:12:26
8 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พิจิตร อ่างทอง และปราจีนบุรี รวม 11 อำเภอ 25 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 101 หลัง ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 8 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 47 จังหวัด 165 อำเภอ 480 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 7,635 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พิจิตร อ่างทอง และปราจีนบุรี รวม 11 อำเภอ 25 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 101 หลัง รอบสัปดาห์ในช่วงวันที่ 3 – 8 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 47 จังหวัด 165 อำเภอ 480 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 7,635 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 51 จังหวัด 200 อำเภอ 556 ตำบล 1,704 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 7,740 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี ลพบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย) แยกเป็น

ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช


ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Share this: