ข่าวปลอม อย่าแชร์!! กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานธุรการ

04 พ.ค. 2564 | 11:26:57
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานธุรการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 2 (ทุ่งสง) ทางเว็บไซต์ และได้มีผู้ไปติดต่อเพื่อขอสมัครงานที่แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เป็นจํานวนมาก ทางกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามที่ปรากฏทางเว็บไซต์แต่อย่างใด เป็นข่าวลวงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ต้องการจะหางานทํา เป็นการซ้ำเติมผู้ที่ว่างงาน ทําให้เกิดความเสียหาย เสียทั้งโอกาส เวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน แขวงฯ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวลวงทางเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้อีก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมทางหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือโทร. 0 2354 6668-75

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามที่ปรากฏทางเว็บไซต์แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87

Share this: