จังหวัดชลบุรี รายงานวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 120 ราย

18 เม.ย. 2564 | 06:53:29
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานวันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 120 ราย

1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ 17 ราย มีรายละเอียดดังนี้
  1.1 808 Club Pattaya 7 ราย
  1.2 Cystral Cub 1 ราย
  1.3 Friend Zone ระยอง 1 ราย
  1.4 Infinity 1 ราย
  1.5 Insomnia 1 ราย
  1.6 Queen club 3 ราย
  1.7 The Box 69 1 ราย
  1.8 Version Pub 2 ราย

2. ติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางไป จ.ภูเก็ต 1 ราย

3. พนักงานสถานบันเทิงอื่นในพัทยา 2 ราย

4. ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน  42 ราย

5. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 58 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 603 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 129 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 58 ราย ขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ร่วมวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สังสรรค์กับบุคคลที่ซึ่งมาจากจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์

กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ

 
Share this: