กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

17 เม.ย. 2564 | 22:19:11
กรุงเทพมหานคร อัปเดต Timeline เพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564  

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่  http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่  สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19 #สู้โควิดไปด้วยกัน #มาตรการป้องกันcovidกทม #bkkcovid19
Share this: