กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ที่เดินจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

17 เม.ย. 2564 | 22:00:08
กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  ตรวจประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ได้ที่เว็บไซต์ bkkcovid19 หรือสแกนได้จาก QR code ตามภาพ


อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่

http://www.prbangkok.com/.../MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEy...
Share this: