จ.สระแก้ว ผู้ติดเชื้อลดเหลือ 4 ราย เดินหน้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกต่อเนื่อง ขอผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยง ลงทะเบียนเข้าพื้นที่

17 เม.ย. 2564 | 19:07:54
สระแก้วพบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 4 ราย สาธารณสุขจังหวัดขอให้ข้าราชการ แรงงาน ประชาชน ที่กลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ 

จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงเหลือ 4 ราย สะสม 162 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเชื่อมโยงจากผู้ป่วยรายแรกและสถานบันเทิงในจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกต่อ ขอความร่วมมือข้าราชการ แรงงาน หรือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ลงทะเบียนเข้าพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง  Work from home ดูแลตนเอง ถ้าสงสัยให้ไปคัดกรองเพื่อตรวจ COVID-19

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า วันนี้(17 เมษายน 64) จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19  ยืนยันจากการระบาดระลอกเมษายน จำนวน 4 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุ 21-43 ปี สัญชาติไทย ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกเมษายน รวมทั้งสิ้น 162 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 67 ราย เพศหญิง จำนวน 95 ราย อายุระหว่าง 5-85 ปี มีอาการ จำนวน 61 ราย ไม่มีอาการ จำนวน 101 ราย สัญชาติไทย จำนวน 153 ราย สัญชาติลาว 6 ราย สัญชาติกัมพูชา 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากโบว์ลิ่งผับ จำนวน 60 ราย รองลงมาเป็นผู้ติดเชื้อจาก REV UP จำนวน 36 ราย เกอีชา คาราโอเกะ อรัญประเทศ 8 รายและอื่นๆ จำนวน 58 ราย  

ทั้งหมดกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลอรัญประเทศ 5 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ 23 ราย  โรงพยาบาลสนาม (แพทย์แผนไทยวัฒนานคร) 52 ราย และโรงพยาบาลสนาม (วังสมบูรณ์) 21 ราย โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 31 ราย และส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  1 ราย เมื่อวานนี้ (16 เมย.64) ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 490 ราย ส่งตรวจเชื้อ 430 ราย เสี่ยงสูง 275 ราย เสี่ยงต่ำ 155 ราย  

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 4 ราย เป็นผู้สัมผัสที่ติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงที่ผับ REV UP มาตรวจครั้งแรกจำนวน 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้สัมผัสเชื้อร่วมบ้าน เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ซึ่งมีหน้าที่ส่งนมโรงเรียนตามโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ในเขตจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ในวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน โดยทั้ง 3 รายมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายแรกของสระแก้ว

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคระบาดและสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสระแก้วเพิ่มเติม ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ ประชาชน แรงงานในสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เดินกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเดินทางกลับมาทำงานจังหวัดสระแก้วหรือได้เดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

จึงได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ สถานประกอบการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้บันทึกข้อมูลที่เวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว http://www.sko.moph.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR CODE) 

และปฏิบัติตน Work from home(ถ้าเป็นไปได้) หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทั้งในครอบครัวและชุมชน เน้นมาตรการ D-M-H-T-T-A สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างในทุกสถานที่ หลีกเลี่ยงการเดินทาง งดกิจกรรมเสี่ยงหรือไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และเข้ารับการคัดกรองเพื่อตรวจหา COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลและศูนย์ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกของอำเภอทุกแห่ง

Share this: