"หมิ่นประมาท" และตอบทุกปัญหาคาใจ

07 เม.ย. 2564 | 15:34:36
"หมิ่นประมาท" 
และตอบทุกปัญหาคาใจ 


กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40น.

 
Share this: