โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564

07 เม.ย. 2564 | 14:20:51
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://peaevs.thaijobjob.com

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Share this: