ติดตาม!! รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง ทางสวพ.FM91 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น.

06 มี.ค. 2564 | 13:38:42
รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 - 15.45 น. ทาง สวพ.FM91

วันเสาร์ ที่6 มีนาคม 2564
หัวข้อ เล่นพนันในคุก ..เลยต้องถูกลงโทษทางวินัย!!!

ผู้ดำเนินรายการ คุณ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
ผู้ให้สัมภาษณ์ นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

Share this: