ขาดสติ!! และตอบทุกปัญหาคาใจ

05 มี.ค. 2564 | 15:30:15
ขาดสติ!!  
และตอบทุกปัญหาคาใจ กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40น.]


Share this: