กปน.แจ้งเลื่อนการสำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ ถ.ประเสริฐมนูกิจ กม.8+875

05 มี.ค. 2564 | 15:42:34
การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเลื่อนการสำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 จากคืนวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นคืนวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และสำรองน้ำได้อย่างเพียงพอ
ด้วยความปรารถนาดีจาก การประปานครหลวง


 
Share this: