​Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

05 มี.ค. 2564 | 14:24:51
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณ เผด็จ  ฉิมวัย เดินทางเข้ามารับวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้กับคุณพ่อภรรยา นาย สมพงษ์ นันฐอินทร์ อายุ 80 ปี ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับญาติที่ จ.กาญจนบุรี   

หากท่านใดต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือประสงค์บริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยขัดสน ยากไร้ แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 โทรฟรีทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91     
Share this: