​รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามได้ทางสวพ.FM91

27 ก.พ. 2564 | 13:15:52
รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 - 15.45 น. ทาง สวพ.FM91

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อ ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน!! คืนเงินแล้ว ..ขอคืนตำแหน่งได้ไหม?

ผู้ดำเนินรายการ คุณ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
ผู้ให้สัมภาษณ์ นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

Share this: