​"วัคซีนโควิด-19 มาถึงสมุทรสาครแล้ว"พรุ่งนี้จะเริ่มฉีดให้บุคคลากรกลุ่มเสี่ยง 159 ราย

27 ก.พ. 2564 | 11:40:11
เมื่อเวลา10.09น.ของวันที่27กุมภาพันธ์2564 รถขนวัคซีนโควิด19 ซิโนแวคได้มาถึงสมุทรสาคร โดยถูกเก็บในอุณหภูมิ2.8องศาเซียลเซียส และรายงานอุณหภูมิผ่านระบบออนไลน์ทุก20นาที วันนี้มา 20,040 โดส ส่วนที่เหลือจะทยอยตามมาในล็อตต่อไป โดยมีนพ.ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

ส่วนการฉีดวัคซีน จะเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้ให้กับกลุ่มบุคคลากร กลุ่มเสี่ยง จำนวน159 ราย นำร่องก่อน

Cr.บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด

Share this: