ดูดไขมัน !! กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน

23 ก.พ. 2564 | 15:25:41
ดูดไขมัน !! กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน 

กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40น.
Share this: