ผลสำรวจ พบ คนไทยกังวล ‘โควิด-19’ ลดลง ‘สธ.’ ชวนสร้างเกราะป้องกัน ‘สวมหน้ากาก’-‘ล้างมือ’-‘เว้นระยะห่าง’

21 พ.ย. 2563 | 16:44:46
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมทั้งประเทศโซนเอเชีย เช่น บังคลาเทศ มาเลเซีย ปากีสถาน ที่มีรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น
 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อยังเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด  แต่ผลสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด-19 (ดีดีซีโพล) ออนไลน์ ของกรมควบคุมโรคระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม 3,140 คน พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลง ทั้งการสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการป่วยลดลงมาอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงร้อยละ 68.4  จากที่เคยสูงสุดร้อยละ 96.2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม, สวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยเพียงร้อยละ 88.6 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 94.9 ในช่วงที่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และร้อยละ 55.3 ยังคงจะสวมหน้ากากต่อเนื่อง พร้อมทั้งเว้นระยะห่างเมื่อไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
 
นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลลดลงเกี่ยวกับโควิด-19 ด้วย หากความกังวลที่ลดลงเกิดมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่มีมากขึ้นก็นับเป็นสิ่งที่ดี รวมทั้งขอให้การ์ดอย่าตก
 
“ขอให้ยึดหลัก DMHT โดย D : Distancing เว้นระยะห่าง  M : Mask wearing  สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Rapid Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันโควิด-19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

134 Visitors | Share this: