เช้านี้ฝนตก! ฝุ่นพิษ PM2.5 ลดลง ทั่วกรุงฯ พบผู้ป่วยได้รับผลกระทบ สะสมกว่า 3.8 หมื่นคน

12 ม.ค. 2563 | 19:25:15
วันที่ 13 มกราคม 2563 จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 31-54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม.,  เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร: มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม.
 
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศ ดี-ปานกลาง มีเพียงเขตวังทองหลางและเขตพระนคร ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน ขอให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่  www.bangkokairquality.com  หรือ   www.air4bangkok.com  หรือ   Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง หรือ  Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
 
ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยดำเนินการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองตามอาการที่เกิดขึ้นพร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกิน 3 วัน
 
“ขณะนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาพยาบาลต่อไป ได้แก่  โรงพยาบาลตากสิน (จันทร์ อังคาร เวลา 13.00 – 15.30 น.),  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (พุธ เวลา 13.00 – 15.30 น.) และ  โรงพยาบาลกลาง (วัน เวลา 13.00 – 15.30 น.) จากรายงานสถิติ จากสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองของโรงพยาบาลในสังกัด  กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 9 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ แล้วจำนวน 38,803 ราย” นางศิลปสวย กล่าว

Share this: