รู้จักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ความเป็นเอกลักษณ์ ความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ป่า

05 พ.ค. 2564 | 02:45:33

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมีลักษณะเป็นที่ราบสูงคล้ายรูปเกือกม้า ซึ่งบริเวณสันเขาจะเห็นเป็นหน้าผาสูงชันตลอดทั้งแนว ทางด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีลำห้วยที่สำคัญได้แก่ ลำสะพุงและลำชีที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำชี 
มีรูปแบบการจัดการสัตว์ป่าโดยการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ฟื้นฟูประชากรเนื้อทรายที่อดีตเคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติและเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2503 แต่ในฉบับปี 2535 ได้ถูกตัดชื่อออกไปเนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก

โดยบริเวณทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีการขยายพันธุ์เนื้อทรายและดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้มากกว่า 200 ตัว ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่มาภาพและข้อมูล : เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Share this: