ประเมิน “มาตรการล็อกดาวน์” ล่าสุด ทำกิจกรรมเศรษฐกิจ หายไปร้อยละ 0.8 - 2.0 ของ GDP

22 ก.ค. 2564 | 22:30:23
 
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผอ.อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน Media Briefing เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจไทยในวิกฤตโควิด" ว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการออกมาควบคุม ได้ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดย ธปท.ประเมินว่าจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยปี 2564 นี้ หายไปร้อยละ 0.8 - 2.0 ของ GDP

ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวคงไม่สามารถนำไปหักออกจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ได้ในทันที โดยต้องรอติดตามปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเข้ามาเป็นตัวสนับสนุน GDP ในปีนี้ด้วย เช่น มาตรการทางการคลัง การส่งออก หรือปัจจัยอื่นๆ โดยเศรษฐกิจไทยอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะกลับมาฟื้นตัว โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ร้อยละ 1.8

 ส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ 

- ระยะสั้น : ความพร้อมด้านสาธารณสุข ภาคการผลิตอาจได้รับผลกระทบ แต่กำลังซื้อที่อ่อนลงจะกระทบต่อยอดการขายในระยะต่อไป 
- ระยะยาว : ควรเร่งกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง แทนมาตรการควบคุมที่เข้มงวด อาจจำเป็นในระยะสั้น แต่ไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ ต้องจำกัดให้กระทบภาคการท่องเที่ยวน้อยที่สุด หากโครงการนำร่อง Sandbox ถูกกระทบจะยิ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวในระยะยาว 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ต้องเตรียมเครื่องมือและมาตรการให้เพียงพอและยาวนาน เพราะมีแนวโน้มยืดเยื้อกระทบเป็นวงกว้าง ต้องทำเต็มที่ทั้งด้านนโยบายการเงินและการคลัง ต้องคำนึงถึงการใช้จริงในปัจจุบันด้วย 

 
Share this: