จ.นครปฐม ประกาศผ่อนคลาย 6 สถานที่ กลับมาทำกิจกรรมได้ ย้ำยังต้องปฏิบัติมาตรการควบคุมโรค

24 ม.ค. 2564 | 17:06:43
จังหวัดนครปฐม ประกาศผ่อนคลาย 6 สถานที่จัดกิจกรรม สามารถดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ 
   
1.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่เกิน 300 คน
2.สถานดูแลผู้สูงอายุ 
3.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
4.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
5.สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ 
6.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดบริการเฉพาะนวดฝ่าเท้า  
         
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

ส่วนสถานที่อื่นที่ไม่มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กำหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

- บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
- ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
- อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
- จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
- ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่
ทางราชการกำหนด
   
หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา 14 วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ให้ปิดสถานที่ดังกล่าว

 

Share this: