ไม่ได้ลาออกแต่ถูกบังคับให้ลาออก !!! ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้หรือไม่

23 ม.ค. 2564 | 15:28:47
ไม่ได้ลาออกแต่ถูกบังคับให้ลาออก !!! ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้หรือไม่
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง

DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25-15.45น.
สัมภาษณ์ นาย จิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะ รองโฆษกศาลปกครอง

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bolz5JI4qes" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Share this: