".. จัดซื้อ จัดจ้าง .."

22 ม.ค. 2564 | 15:27:15
".. จัดซื้อ จัดจ้าง .." 
กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 - 15.40 น.
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 
 

Share this: