เข้า-ออก ชลบุรี โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม!! ผ่านจุดคัดกรองCOVID-19 กม.55+500 ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) ขาเข้า รถติด

14 ม.ค. 2564 | 07:07:27
07.00 น. ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) ขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ กม.55+500 ก่อนถึงแยกบ้านเก่า ชลบุรี ผ่านจุดคัดกรองCOVID-19 รถเคลื่อนตัวช้า .. พ้นจุดคัดกรองCOVID-19 แล้ว การจราจรเคลื่อนตัวดี ฝั่งกลับกัน ขาออก มุ่งหน้าเข้าชลบุรี รถน้อย คล่องตัว #รายงานจราจร

"เข้า - ออก ผ่านพื้นที่ จ.ชลบุรี โปรดเตรียมเอกสารให้พร้อม"

 
Share this: