ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้

22 พ.ย. 2563 | 12:10:58
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

-ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
-ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

- ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
- แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

Share this: