​ประกาศ! 28 พ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนรัตนาธิเบศร์

25 พ.ย. 2565 | 08:53:50
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณแขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ในคืนวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนรัตนาธิเบศร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ถึงสะพานพระนั่งเกล้า      
    
การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

Share this: