เลี่ยง 4 เส้นทาง เย็นนี้ ขบวนแห่นวราตรี วัดแขก ติดตามกับ เจาะ จุด แจม : 5 ตุลาคม 2565

05 ต.ค. 2565 | 17:36:54
FM91 เจาะ จุด แจม : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด และ จิตวิสุทธิ์ ชัยพฤกษ์นุกูล : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.40 - 18.00 น.
                                                                                                        
#รายงานจราจร #รถติด #ฝนตก #น้ำท่วม 

 
Share this: