​อิตาลีพบ ‘ประชากร’ ลดลงต่อเนื่อง

23 ก.ย. 2565 | 17:14:13
โรม, 23 ก.ย. สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า — สถาบันสถิติแห่งชาติอิตาลี (ISTAT) เปิดเผยว่าประชากรของอิตาลีลดลงต่ำกว่า 60 ล้านคนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อปี 2021 โดยไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้

สถาบันฯ อ้างอิงข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุด ระบุว่าการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2021 พบผู้อยู่อาศัย 59.2 ล้านคน ลดลงจาก 60.3 ล้านคนในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้อยู่อาศัยลดลง 100,000 คน เมื่อเทียบกับการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งก่อนหน้า

สถาบันฯ คาดการณ์ว่าประชากรของอิตาลีจะลดลงอยู่ที่ 57.9 ล้านคนในปี 2030 และ 54.2 ล้านคนในปี 2050 ก่อนเหลืออยู่ที่ 47.7 ล้านคนในปี 2070 พร้อมคาดว่าประชากรจะเสียชีวิตมากกว่าเกิดถึงสองเท่าต่อปีภายในปี 2049 ซึ่งหมายความว่าจะมีผู้เสียชีวิต 788,000 ราย เมื่อเทียบกับเด็กเกิดใหม่ 390,000 คนต่อปี

สถิติเมื่อไม่นานนี้ยังพบอัตราส่วนประชากรวัยทำงานอายุระหว่าง 15-64 ปี อยู่ที่ราว 3 ต่อประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ แต่สถาบันฯ คาดว่าอัตราส่วนนี้จะอยู่ที่ 1 ต่อ 1 ในปี 2050

นอกจากนั้นสถาบันฯ ประมาณการว่า 4 ใน 5 เมืองของอิตาลีจะมีประชากรลดลงภายใน 10 ปี โดยตัวเลขนี้จะอยู่ที่ 9 ใน 10 ของชุมชนชนบท พร้อมคาดว่าแม้จำนวนครอบครัวจะเพิ่มขึ้น แต่ขนาดครอบครัวจะลดลงเรื่อยๆ โดยจะมีครอบครัวเพียง 1 ใน 4 ที่มีลูกในปี 2041

ทั้งนี้ แนวโน้มเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว นโยบายบำเหน็จบำนาญ อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยทางสังคมของประเทศ

Share this: