​กระทรวงยุติธรรม สรุปผลความสำเร็จมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

23 ก.ย. 2565 | 16:00:43จากการที่ รัฐบาลได้ ประกาศให้ปี 2564-2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ครัวเรือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสำคัญของปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็นปัญหาที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการดำเนินการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานโครงการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึง กยศ. และ สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือนให้ประชาชนทั้งประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมซึ่งเป็นลูกหนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง

สรุปจากยอดผู้เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและ SMEs ในรอบที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี รวมทั้งสิ้นกว่า 12,200 ราย จำนวนลูกหนี้ขอเข้าไกล่เกลี่ยทั้งสิ้น 11,352 ราย เจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 98.23 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ถึง 776,402,797.93 บาท

โดยทุกหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมงานต่างก็พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ซึ่งมีทั้งการลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับและให้โอกาสขยายเวลาชำระหนี้ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพราะรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด อันเป็นการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกันเป็นการสร้างโอกาสให้กับลูกหนี้ได้สามารถพลิกฟื้นชีวิตได้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป


 
Share this: